• Arts Lab in Interfaces, Computers, and Everything Else

    (Education, Exceptions, Experiences, Enterntainment, Environment, Entropy, Errors, and Etecetera...)


Coordinator

Flávio Luiz Schiavoni

Github LattesMaster Students

João Teixeira Araújo

Github Lattes

Fábio dos Passos Carvalho

Lattes

Rômulo Augusto Vieira Costa

Github Lattes

Igino de Oliveira Silva Júnior

Lattes

Luan Luiz Gonçalves

Github Lattes


Undergraduate Students

Avner Maximiliano de Paulo

Github Lattes

Gabriel Lopes Rocha

Github Lattes

Igor Alves Estevam Andrade

Lattes

Jônatas Araújo da Silva

Lattes

Mauro César Fachina Canito

Github Lattes

Carlos Eduardo Oliveira de Souza

Github Lattes

Rafael Alves Soares de Andrade

Lattes

Lucas Estevao dos Santos

Github LattesAlumni


Master Students

José Mauro Sandy

Github Lattes

Thiago de Andrade Morandi

Lattes


Undergraduate Students

André Lucas Nascimento Gomes

Github Lattes

Frederico Ribeiro Resende

Github Lattes

Lucas Oliveira Costa

Lattes

Paulo Gabriel Nunes Cançado

Github Lattes

Rodrigo Ramos de Araújo

Github Lattes

Luísa Lugon-Moulin Brazil Santos

Github Lattes

Thiago Thadeu Souto Cardoso

Github Lattes

Isabella de Melo Freitas

Lattes

Ívyla Nascimento da Silva

Lattes

Octávio Ferreira Deluchi Cerqueira da Silva

Lattes

Carlos Magno Geraldo Barbosa

Lattes

Allyson da Cruz Rodrigues

Github Lattes

Lucas Junio Calsavara Andrade

Lattes